Firma

Základem úspěchů výrobních společnosti je v současné době velmi dobře zorganizovaný výrobní proces a kvalitní strojový park. Zařízení musí být vysoce účinné, přesné i v tvorbě detailů, a také spolehlivé. Častou příčinou problému společnosti jsou prostoje způsobené selháním strojů. Proto při výběru stroje pro naše zákazníky dbáme na to, aby stroje byly spolehlivé, a jejich servis byl dostupný, rychlý a splňoval široké požadavky klienta. Každý stroj je jiný a proto každý vyžaduje individuální přístup investora. Vždy se snažíme najít nejlepší řešení s přihlédnutím k výrobním a ekonomickým požadavkům a také k míře spolehlivosti nabízeného zařízení.

Naše firma byla založena s cílem poskytnout komplexní služby výrobním společnostem, aby se mohly vyhnout nutné kooperaci s mnoha nezávislými dodavateli. Našim cílem je odlehčení provozu firem provedením a dohlížením na celý projekt, zahrnující jak tvorbu nových strojových parku, tak modernizaci stávajících zařízení.

Osoby spolupracující s DEVICE s.r.o. mají za sebou několikaleté zkušenosti v kovoprůmyslu a každým rokem navštěvují nejvýznamnější strojírenský veletrh v Evropě, aby drželi krok s nejnovějším technologickým vývojem. V naši práci jsme se zaměřili na moderní a inovativní řešení, která pomáhají našim zákazníkům zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost na trhu, což se promítne do firemních zisků. 

Nabídka

Našim klientům nabízíme komplexní zajištěni investic, od výběrů vhodných strojů a zařízení, plánování umístění ve výrobních prostorech, vyhledání strojů na trhu a výběr nejlepších nabídek, až po dodání a uvedení do provozu.

Pro naše zákazníky zajištujeme tyto stroje:

  • řezací 2D a 3D stroje
  • ohraňovací lisy
  • výrobní linky
  • obráběcí centra
  • robotická pracoviště
  • obráběcí stroje
  • a také každý jiný stroj, který vyžaduje náš zákazník